Διοικητικό Συμβούλιο

Σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου είναι:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κωνσταντίνος Λύρας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανδρέας Τσέλεπος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Άννα Γιαγκιώζη
Β. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Έλενα Παπαδοπούλου
ΤΑΜΙΑΣ Πέννυ Φοινίρη
ΜΕΛΟΣ Σπύρος Σταυρινίδης
ΜΕΛΟΣ Μαρίνα Μανδρή