Διοικητικό Συμβούλιο

Σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου είναι:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κωνσταντίνος Λύρας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανδρέας Τσέλεπος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Πέννυ Φοινίρη
Β. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Έλενα Παπαδοπούλου
ΤΑΜΙΑΣ Άννα Γιαγκιώζη
ΜΕΛΟΣ Σπύρος Σταυρινίδης
ΜΕΛΟΣ Μαρίνα Μανδρή