Διοικητικό Συμβούλιο

Σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου είναι:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανδρέας Τσέλεπος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαρίνα Μανδρή
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Άννα Γιαγκιώζη
Β. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Παναγιώτα Παπαγεωργίου
ΤΑΜΙΑΣ Θανάσης Δρακόπουλος
ΜΕΛΟΣ Μαριάννα Σάντη
ΜΕΛΟΣ Ανδρέας Παπαμιχαλόπουλος