Δραματική Σχολή - Κύπρου

ΠΤΥΧΙΟ αναγνωρισμένο από το ΣΕΚΑΠ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

 

ΟΔΟΣ ΜΟΡΦΟΥ 11-15, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 1048
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 99 440254, 99 639609, ΦΑΞ 22 335582